Minőségpolitika

A METRINET Mérésügyi Szolgáltató Kft. célkitűzése, hogy az általa nyújtott szolgáltatások magukban hordozzák a műszaki, metrológiai szakértelem, a mérési pontosság, a minőségkultúra, a gazdaságosság magas színvonalát. Biztosítva ezzel vevői számára a megbízható mérések, a korrekt fogyasztói elszámolások, a biztonságos munkavégzések végrehajtását.

A célkitűzések megvalósítása érdekében a társaság vezetése és dolgozói elkötelezettek az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási szabvány és a társaság működését meghatározó követelmények, a vevői igények megértése és teljesítése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése tekintetében.


A minőségirányítási rendszer elvárt eredményességű működtetésének és fejlesztésének deklarált társasági koncepciói:

 • A folyamatszemléletű megközelítés és a kockázatalapú gondolkodásmód alkalmazása a környezet megértése, az eredményes szolgáltatás nyújtás és a minőségirányítási rendszerfejlesztés megvalósítása, a vevői igények elvárt szintű teljesítése és fenntarthatósága érdekében.
 • A környezet, az érdekelt felek elvárásainak, a jogszabályoknak, szabványoknak, normatív követelményeknek, hatósági előírásoknak való megfelelés biztosítása.
 • A hatékony, nemzetközi szinten korszerű és gazdaságos, környezetbarát, a fenntartható fejlődést biztosító technológiák, folyamatok működtetése, mérési módszerek alkalmazása, ezek folyamatos felügyelete
 • A jó felkészültség, a korszerű infrastruktúra, a kifogástalan használati etalonok, mérőeszközök biztosítása, rendelkezésre állása.
 • A szervezeti ismeretek, a szaktudás bővítése és fenntartása, a munkatársak folyamatos képzése
 • A minőségtudatos és a társasági céloknak elkötelezett, azzal azonosulni tudó munkavégzés követelménye.
 • A pártatlan és tárgyilagos szemléletmód megnyilvánulása a tevékenységben
 • A mérési folyamatok adatainak értékelése, statisztikai feldolgozása, a mérési pontosság és a mérési bizonytalanság elvárt szinten tartása, folyamatos felügyelete.
 • A műszaki, munkabiztonsági, ergonómiai követelményeket kielégítő munkakörnyezetek biztosítása.
 • Kölcsönösen előnyös vevői és szállítói kapcsolatok létrehozása, fenntartása.
 • A bizalmas adat- és információkezelés biztosítása.

  Balmazújváros, 2017.11.02                   Oláh Miklós ügyvezető